Bacalah

Kubur itu gelap, cahayanya ialah Laa Ilaaha IllalLah. Jika diletakkan langit dan bumi di sebelah dacing, dan kalimah ini di sebelah yang satu lagi, pasti lebih berat lagi nilai kalimah ‘Laa ilaaha illalLah’ ini.

Rasulullah saw. bersabda (mafhumnya):”Wahai manusia! Ucaplah ‘Laa ilaahaillalLah’, kamu pasti berjaya!”

Marilah kita ucapkan kalimah ini: “Laailaaha illallah!” x 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *